Projecten

Een belangrijk aandachtsveld in alle projecten van NewCon is duurzaamheid, waarbij de aandacht zich richt op het ontwerpen met oog voor detaillering en op de mogelijkheden om in een later leven nieuwe functies toe te kunnen laten. Natuurlijk wordt de toegevoegde waarde hierbij in acht genomen. Hypes worden niet nagestreefd, maar nieuwe technologieën  worden gezocht en - mits haalbaar - toegepast.

 

Terug naar overzicht

Zwolle Botlek

Botlek 52 wordt gertransformeerd naar woningbouw. Er zullen 25 grondgebonden woningen worden gerealiseerd, 2 lagen met een kap. Het gehele terrein blijft eigendom van de eigenaren. Het ontwerp bestemmingsplan is gereed en verwacht wordt dat het vanaf 16 maart 2017 tot en met 26 april ter inzage ligt.

Zwolle Botlek