NewCon Vastgoed

NewCon Vastgoed concentreert zich op het deel van het proces waar dit begint met een idee, een vraag of een vraagstuk tot aan het punt, waar het project gerealiseerd kan worden. Vrijwel alle projecten liggen in de stad en vereisen dan ook vaak de wijziging van de bestemming.

De laatste jaren is een aantal keren een “mediationtraject” doorlopen, in opdracht van enkele semi-overheidsorganisaties. Dit zijn opdrachten waarbij de relatie tussen opdrachtgever en -nemer in bouwprojecten is vastgelopen. Daarbij is het doel de schade beperkt te houden en zaken weer op gang te krijgen en het verloren gegane vertrouwen weer zoveel mogelijk te herstellen. Deze opdrachten sluiten goed aan bij de ervaring.

De activiteiten worden uitgevoerd zowel voor eigen rekening en risico als in opdracht van beleggers, woningcorporaties, hotelorganisaties en onderwijsinstellingen.